Mobilna wystawa pierwszych osadników

Członkowie Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej realizowali projekt pt. „Mobilna wystawa pierwszych osadników oraz historia Brzegu Dolnego”. Projekt ten powstał w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”.

– W ramach tej akcji zamieszczono na siedmiu mobilnych rollupach kilkadziesiąt zdjęć pokazujących ciekawe historyczne eksponaty: sprzęty, dokumenty, fotografie i całe wyposażenie Izby Pamięci – informuje dolnobrzeski magistrat. – Obrazują one zarówno historię pierwszych powojennych dolnobrzeskich osadników, jak i fragmenty historii naszego miasta. Wystawa jest obecnie udostępniona zwiedzającym w holu Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury.