Muszą stanąć przed komisją. Trwa kwalifikacja wojskowa

Od 30 stycznia do 28 kwietnia 2017 roku w województwie dolnośląskim trwa kwalifikacja wojskowa. Mieszkańcy gminy Brzeg Dolny mają wyznaczony termin na początek marca.

Osoby podlegające temu obowiązkowi zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie powiatu wołowskiego, powinny spełnić go w terminie od 28 lutego do 10 marca 2017 roku, w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starostwie Powiatowym w Wołowie, Plac Piastowski 2, w pokoju nr 18.

Termin spotkania dla mieszkańców gminy Brzeg Dolny został wyznaczony w dniach 3,6,7 i 8 marca 2017 roku.
Ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej dotyczy mężczyzn urodzonych w 1998 roku oraz 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do tych osób wysłane zostaną imienne wezwania ze wskazaniem terminu oraz godziny stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.
Informacji udziela Biuro Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, tel. 71 319 51 17 wew. 257 lub 602 23 33 50.