Najwięcej oszczędności na koncie ma Jarosław Iskra, a najwięcej zarobiła Anna Michalska

Zdjęcie poglądowe

money-367973_960_720Radni gminy składają oświadczenia majątkowe przewodniczącemu rady gminy, a ten przedstawia je wojewodzie. Oświadczenia kontrolują osoby, do których trafiają dokumenty oraz urząd skarbowy, któremu podlega samorządowiec. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu Kodeks Karny przewiduje karę od 1 miesiąca do 3 lat pozbawienia wolności. Nie przewiduje się kar łagodniejszych, np. grzywny.

W najnowszym Kurierze Gmin przyglądamy się majątkom radnych z gminy Brzeg Dolny.

Ile na koncie ma Jarosław Iskra, który zgromadził najwięcej oszczędności, a ile zarobiła w 2015 roku radna Anna Michalska, której zarobki były najwyższe spośród wszystkich radnych?
Cały artykuł dostępny również na www.e-prasa.pl