Nowy szef Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym

Komisarz Sebastian Wiąckiewicz został nowym szefem Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym. Przez kilka ostatnich lat pełnił on  służbę na stanowisku Zastępcy Naczelnika Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

– 1 lutego br. Komendant Powiatowy Policji w Wołowie młodszy inspektor Przemysław Laskowski powierzył obowiązki na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym komisarzowi Sebastianowi Wiąckiewiczowi – informuje wołowska komenda policji.

Komisarz Sebastian Wiąckiewicz z służbą związany jest od 2000 roku. Doświadczenie i niezbędną wiedzę do kierowania jednostką Policji nabył w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie. Początkowo pełnił służbę jako policjant zespołu patrolowo interwencyjnego. W 2006 roku pełnił służbę jako funkcjonariusz Ogniwa Ruchu Drogowego. Następnie w 2008 roku objął stanowisko dyżurnego, skąd w 2016 roku awansował na stanowisko Z-cy Naczelnika Prewencji. Od dnia 1 lutego br. pełnić będzie obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym.

W swoim wystąpieniu komisarz Sebastian Wiąckiewicz wyraził zadowolenie, że może objąć tak zaszczytne stanowisko w Komisariacie Policji. Zapewnił wykonywać powierzone mu obowiązki z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem, dokładając starań, aby poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Brzeg Dolny było jak najwyższe .

Komendant młodszy inspektor Przemysław Laskowski podkreślił, że kom. Sebastian Wiąckiewicz zawsze pełnił służbę z pełnym poświęceniem oraz entuzjazmem.