Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Brzegu Dolnym

Przedstawiciele władz samorządowych, harcerze z Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej „Cichociemni” oraz reprezentanci Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu Dolnym oraz Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie upamiętnili rocznicę II wojny światowej, składając wieńce i zapalając znicze pod dolnobrzeskim Obeliskiem Pamięci.

/źródło: UM Brzeg Dolny/