Obwodnica Brzegu Dolnego niezgodna z projektem?

Spór firmy z nadzorem budowlanym

Nie wiadomo kiedy pojedziemy obwodnicą Brzegu Dolnego. Wojewódzki Nadzór Budowlany nie wydał pozwolenia na użytkowanie drogi. Firma zaskarżyła jego decyzję. O co chodzi i jak długo to potrwa?

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich zapewniał nas wielokrotnie, że sprawa otwarcia dla kierowców drogi to kwestia kilku tygodni, a dotyczy nasadzeń roślin. W konsekwencji sprawa wygląda poważniej i nie chodzi już o nasadzenia, ale o projekt budowlany. Jak nam przekazano w urzędzie dolnośląskim, to po stronie inwestora jest zrobienie odbiorów, tak wynika z umowy. Dlatego to Firma Berger Bau, która jest wykonawcą inwestycji zaskarżyła decyzję Dolnośląskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

– Decyzją 1 lutego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odmówił wydania pozwolenia na użytkowanie “Łącznika aglomeracyjnego A4-S5 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 341 w Brzegu Dolnym do drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Radecz”. Decyzja została wydana w związku z niezgodnością wykonanej budowy z projektem budowlanym w zakresie zagospodarowania terenu – poinformował nas Piotr Wiss z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Wykonawca nie chce się z nią zgodzić i złożył odwołanie.
– Obecnie toczy się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obwodnicy Brzegu Dolnego. WINB wydał opinię negatywną. Nasze

stanowisko jest oczywiście odmienne, złożyliśmy do WINB stosowne wyjaśnienia, niestety nie zostały one uwzględnione. Sprawa jest zbyt skomplikowana żeby wyjaśnić ją w kilku zdaniach, dotyczy bardziej aspektów natury prawnej niż technicznej. Na pewno będziemy odwoływać się od decyzji WINB do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – przekazano nam w firmie Berger Bau.

Budowa obwodnicy została już zakończona 14 grudnia. Kierowcy liczyli, że najpóźniej po nowym roku pojadą nią. Niestety wygląda na to, że sprawa się przeciągnie. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie jeden z mieszkańców złożył protest odnośnie wysokości ekranów, były też zastrzeżenia co do łączników dróg z chodnikami po których mieliby się przemieszczać mieszkańcy.

Przypomnijmy, inwestycja kosztuje 22 986 mln zł i jest częścią obwodnicy Miękini, która została już otwarta w ubiegłym roku. Ten 4 km odcinek jest łącznikiem pomiędzy mostem Wolności na Odrze, drogą krajowa nr 94 w miejscowości błonie i drogą wojewódzką 340. Nowa droga omija Miękinie. Dzięki niej szybciej jedziemy do Wrocławia. Teraz miałby być otwarty 5,5 km nasz odcinek, który połączy się z tym nowo oddanym w Miękini. Razem będą stanowić kolejny etapy budowy tzw. Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej, czyli drogowego połączenia autostrady A4 z drogą ekspresową S5.