Obywatelski Brzeg Dolny zapowiada interwencję w sprawie finansowania klubów sportowych

– Postanowiliśmy, jako stowarzyszenie, zwrócić uwagę na problem niewystarczającego finansowania dolnobrzeskich klubów sportowych, w których trenują dolnobrzeskie dzieci, młodzież, a także dorośli – informuje za pośrednictwem mediów społecznościowych Obywatelski Brzeg Dolny.

– W budżecie Gminy na rok 2021 przeznaczono na wsparcie klubów sportowych kwotę o 20% niższą, niż miało to miejsce w latach poprzednich – pisze OBD. – Na mocy zarządzenia Pawła Pirka, burmistrza Brzegu Dolnego od 01.03.2021 kluby sportowe ponoszą koszty w związku z korzystaniem obiektów gminnych na potrzeby klubów, jak treningi, turnieje, mecze etc. Kluby muszą zapłacić za każdą godzinę użytkowania obiektu Gminy. W/w opłatom podlega korzystanie m.in. z boisk stadionu, orlików, pływalni, hali sportowej.
– Powyższe okoliczności wpłynęły na znaczne pogorszenie się sytuacji finansowej klubów sportowych, co z pewnością nie wpływa pozytywnie na rozwój dolnobrzeskich sportowców – czytamy we wpisie Obywatelskiego Brzegu Dolnego. – Dlatego też, w dniu jutrzejszym, jako Stowarzyszenie Obywatelski Brzeg Dolny, złożymy wniosek do budżetu Gminy Brzeg Dolny, na rok 2022 w zakresie zwiększenia finansowania dolnobrzeskiego sportu, co najmniej o kwotę, jaką kluby są obciążane za korzystanie z infrastruktury sportowej. Tak, aby przynajmniej pozwolić klubom na zachowanie dotychczasowego poziomu finansowania (sprzed 2021).