Otwarte szkoły, przedszkola i żłobki

Od przyszłego poniedziałku czyli 25 maja 2020 r., dzięki zniesionym obostrzeniom rządowym, można już będzie prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Przypomnijmy, że od 6 maja organy prowadzące żłobki i przedszkola również mogą się otworzyć dla podopiecznych. Gmina Brzeg Dolny poinformowała rodziców, że to właśnie 25 maja ruszą placówki oświatowe na terenie gminy. Wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki mają dostosować się do nowych wytycznych sanitarnych.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli samorządowych, szkoły czy klubiku dziecięcego muszą złożyć deklarację uczęszczania dziecka do danej placówki. Termin składania papierów upływa w piątek, 22 maja o godz. 12.00. Dla ułatwienia rodzice mogą przesłać skan wypełnionej deklaracji wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu na adres e-mail placówki lub wrzucić je do skrzynki pocztowej. Oryginał należy dostarczyć podczas pierwszego dnia przyprowadzenia dziecka do placówki.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca. Nadal będzie on przysługiwać rodzicom dzieci do 8. roku życia nawet jeśli żłobek zostanie otwarty, ale nie będzie mógł zapewnić opieki wszystkim dzieciom. Prawo do zasiłku będą mieli również ci rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka.

Jak informuje gmina placówki oświatowe będą czynne od  6.30 do 16.00. Przyprowadzanie dzieci odbywać się będzie do godz. 8.00.

Ilość miejsc w placówkach na terenie gminy Brzeg Dolny:

Żłobek Miejski Nr 1 pozostaje zamknięty

Klubik dziecięcy – 12

Przedszkole nr 1 – 44

Przedszkole nr 3 – 36

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
– Przedszkole nr 4 – 48
– Szkoła Podstawowa klasy I-III – 36

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2
– Przedszkole nr 2 – 45
– Szkoła Podstawowa klasy I-III – 30

Szkoła w Pogalewie
– Punkt Przedszkolny – 8
– Szkoła Podstawowa klasy I-III – 12

Szkoła Podstawowa nr 5
– zerówka – 12
– szkoła podstawowa – 24

Szczegółowe informacje rodzice znajdą na stronach internetowych wybranych placówek oświatowych.