Placówka pozostaje zamknięta jeszcze co najmniej przez tydzień

O konieczności zawieszenia zajęć poinformowała dyrektor Aleksandra Cieśla.

– W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego w placówce, spowodowanego wystąpieniem u siedmiu pracowników pozytywnego testu na COVID-19, przedłużam za zgodą sanepidu zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych i przejście na tryb nauczania zdalnego od dnia 16 listopada do 20 listopada – poinformowała pani dyrektor.