Płatny staż w Brzegu Dolny

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do zgłaszania chęci odbycia stażu na stanowisku:

Stażysta w Centrum Dokumentacyjnym (praca w Izbie Pamięci w Brzegu Dolnym)

Czas odbycia stażu: 3 miesiące w okresie 15. czerwca 2018 r. – 15. września 2018 r.

Prosimy o kontakt do 8. maja u koordynatora. Szkolenia odbywają się w firmach
zewnętrznych od około 12. maja br.
Ilość wolnych stanowisk stażowych: 2.

W związku ze współpracą Ośrodka z instytucjami prowadzącymi płatne staże prosimy o
kontakt z koordynatorem programu stażowego dr Markiem Kosendiakiem
(marek.kosendiak@zajezdnia.org).

Zgłoszenia w postaci kompletu dokumentów będą pozyskiwane po podjęciu współpracy z wybraną przez kandydatów instytucją pośredniczącą w pozyskaniu środków unijnych.

Do zakresu obowiązków osoby odbywającej staż na będzie należeć m. in.:

– porządkowanie zbiorów akcesyjnych;
– praca w zakresie gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania zbiorów Ośrodka;
– praca w zakresie obsługi systemu służącego do ewidencji i opracowywania zbiorów;
– prowadzenie kwerend na potrzeby prawidłowego opracowania zbiorów oraz ich
udostępniania;
– bieżące monitorowanie parametrów mikroklimatu powietrza w magazynach archiwalnych i na wystawie;
– wsparcie w bieżącej pracy Centrum Dokumentacyjnego Ośrodka;
– współpraca z Izbą Pamięci w Brzegu Dolnym w zakresie porządkowania i systematyki
zbiorów (praca w lokalu Izby Pamięci).
– współpraca z innymi Działami Ośrodka.

Kandydat na stażystę powinien:

  • posiadać znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Centrum Historii Zajezdnia;
  • minimum odbyty 1 rok nauki na studiach wyższych o profilu humanistycznym; preferowany kierunek związany z archiwistyką;
  • gotowości do nauki i poznania instytucji;
  • posiadać podstawowe umiejętności obsługi programów do obróbki  cyfrowej  plików  dźwiękowych i graficznych (zdjęć);
  • być osobą nieaktywną zawodowo do 24 roku życia, niestudiującą dziennie.