Brzeg Dolny. Jak dostać się do żłobka?

Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek wydał zarządzenie w sprawie przyjęć dzieci do żłobka w roku szkolnym 2020/2021. Teraz rodzice muszą wykonać szereg czynności, aby ich dziecko zostało przyjęte do grupy żłobkowej.

Od 14 do 28 lutego obowiązuje termin składania dokumentów rekrutacyjnych do Żłobka Miejskiego nr 1 w Brzegu Dolnym, który będzie pracował w ramach projektu “Dolnośląskie Żłobki II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020.
Dokumenty należy złożyć w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. Zwycięstwa nr 1 w Brzegu Dolnym. Wnioski można pobrać ze strony internetowej  www.brzegdolny.pl – zakładka oświata/Żłobek Miejski lub ze strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 1 https://ps1brzegdolny.szkolnastrona.pl/ – zakładka Żłobek Miejski. Dokumenty można również odebrać osobiście w sekretariacie Przedszkola Samorządowego nr 1 w Brzegu Dolnym przy ul. Zwycięstwa 1.
Od 2 do 13 marca 2020 r. nastąpi weryfikacja dokumentów oraz podpisywanie umów z zakwalifikowanymi kandydatami do projektu. 18 marca 2020 r. nastąpi ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej. Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego nr 1 będzie prowadzona w trybie ciągłym (np. po rezygnacji uczestnika, rekrutowana będzie kolejna osoba).
Szczegółowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie “Dolnośląskie Żłobki II” jest dostępny na stronie internetowej www.brzegdolny.pl – zakładka oświata/Żłobek Miejski i na stronie Przedszkola Miejskiego nr 1 https://ps1brzegdolny.szkolnastrona.pl/ – zakładka Żłobek Miejski.