Rozmawiali o działaniach Cichociemnych na terenie gminy

Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek oraz jego zastępca Artur Michałek spotkali się z harcmistrzem Piotrem Gajewskim i przewodnikiem Emmą Ghazyaryan – przedstawicielami Sztabu Naczelnego Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej Cichociemni. Podczas spotkania, które miało miejsce w nowej siedzibie organizacji, mieszczącej się w budynku dawnej biblioteki, rozmawiano o działaniach podejmowanych przez Cichociemnych na terenie gminy Brzeg Dolny. Harcerze opowiadali także o zgromadzonych przez nich zbiorach, upamiętniających historię organizacji.

/źródło: Brzeg Dolny FB/