Różowe Skrzyneczki trafiły do wszystkich miejskich szkół w Brzegu Dolnym

Informację przekazało stowarzyszenie Młodzi Demokraci Brzeg Dolny.

– Różowe Skrzyneczki na środki higieniczne znajdują się obecnie we wszystkich szkołach, dla których Gmina Brzeg Dolny jest organem prowadzącym – poinformowali Młodzi Demokraci. – Bardzo cieszymy się, że swoimi ostatnimi interwencjami oraz wnioskami o wyposażenie szkół w takowe skrzyneczki mamy wkład w tę jak najbardziej dobrą i oczekiwaną akcję.

Różowa skrzyneczka to akcja, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole. – Staramy się o zniesienie tabu, którym obciążona jest w Polsce menstruacja, włączając do dyskusji zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Głośno mówimy potrzebie ekologicznych i zdrowych rozwiązań na czas miesiączki – piszą działaczki fundacji Różowa Skrzyneczka.

Od grudnia 2019 r., kiedy zawisła pierwsza różowa skrzyneczka wypełniona podpaskami w Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu, udało się umieścić ich w przestrzeni publicznej około 3000! Różowe skrzyneczki znajdują się dziś w szkołach, bursach, placówkach edukacyjnych, szpitalach, kinach, bibliotekach, teatrach. W akcję włączają się kolejne samorządy.