Seria fałszywych alarmów w szkołach

Na przełomie września i października w powiecie wołowskim pojawiły się informacje o rzekomych alarmach bombowych w placówkach oświatowych.

Informacje o fałszywych alarmach docierały do wołowskich służb od 29 września. – Dyrektorzy placówek otrzymywali maile o rzekomych ładunkach chemicznych, które mają się znajdować na ich terenie – mówi dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wołowie. st. kpt. Paweł Gibek. Strażacy zabezpieczali działania policji w obrębie placówek.

Informacje o ładunkach wybuchowych dotarły do wołowskiego technikum,
LO w Wołowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brzegu Dolnym
oraz do Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie i do Krzydliny Małej.
Do każdego budynku wkraczały służby, które ewakuowały uczniów i pracowników. Dyrektor szkoły Jolanta Fryga przekazała, że w obu budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (ul. Młodzieżowa 2 i ul. Wilcza 4) przeprowadzona została ewakuacja dzieci, uczniów i pracowników. Jej przyczyną była reakcja na maila informującego, że w placówce znajduje się ładunek z gazem trującym.

Wszyscy zostali sprawnie i bezpiecznie wyprowadzeni na miejsce zbiórek do ewakuacji, gdzie pozostali pod stałą opieką nauczycieli i wychowawców. Wezwane służby po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających zdecydowały o odwołaniu ewakuacji. Informacja zawarta w mailu była fałszywa. Dzieci, uczniowie i pracownicy powrócili do budynków.

Komenda Powiatowa Policji w Wołowie odnotowała kilka zgłoszeń od
instytucji z terenu powiatu wołowskiego o otrzymaniu e-maili z informacjami o podłożeniu ładunków wybuchowych. Zgłoszenia takie pojawiają się na terenie całego kraju. Każdorazowo funkcjonariusze podejmują czynności na miejscu mające na celu sprawdzenie budynku oraz wykonanie czynności procesowych. Żadne zgłoszenie nie zostało potwierdzone. Obecnie trwa postępowanie mające na celu ustalenie sprawcy tych zgłoszeń – informuje Marzena Pawlik, oficer prasowy KPP
Wołów.

fot. brzegdolny.pl
materiał ukazał się 8 października w “Kurierze Gmin”