Ślubowanie radnych i nowego burmistrza w Brzegu Dolnym – wideo

Radni Brzegu Dolnego złożyli ślubowanie. Wybrano przewodniczącego Rady, ale odłożono wybór wiceprzewodniczących i przewodniczących komisji. Dlaczego?

Wybrani radni złożyli przysięgę. Nowa rada: Piotr Czarny, Maria Czykiel, Mirosław Dawidowicz, Ewa Fura, Magdalena Grzelińska, Rafał Jastrzębski, Krzysztof Kasiańczuk, Kamil Kasina, Piotr Kozdrowicki, Mirosław Krawiec, Andrzej Lech, Jakub Łukojko, Anna Michalska, Eugeniusz Skorupka i Maria Wabińska.

Po przysiędze została powołana komisja skrutacyjna w składzie: Piotr Kozdrowicki, Anna Michalska i Kamil Kasina, która przeprowadziła głosowanie na przewodniczącego Rady Miejskiej.  12 głosami “za” został po raz drugi został Andrzej Lech, który w wyborach do rady dostał 170 głosów.  3 radnych zagłosowało przeciw Lechowi. Radna Ewa Fura zaproponowała kandydaturę Eugeniusza Skorupkę. Jednak sam radny nie wyraził zgody. Skorupka był przewodniczącym w kadencjach przed Lechem. To doświadczony samorządowiec, który jednoczy środowisko, a więc był do zaakceptowania pewnie i przez opozycję.

Po tym wyborze ogłoszono przerwę w obradach, nie decydując się na wybór wiceprzewodniczących Rady i przewodniczących komisji. Nad tą sprawą radni mają pochylić się jeszcze w tym miesiącu.  Wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad uchwał w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady wniósł radny Kamil Kasina, który stwierdził, iż głosowanie nad zastępcami przewodniczącego powinno mieć miejsce podczas sesji, na której będą wybierani przewodniczący komisji.

Sesję zakończyło ślubowanie nowego burmistrza Pawła Pirka. Nowy szef gminy złożył gratulacje radnym i wyraził nadzieję na udaną współpracę owocującą spełnieniem wszystkich obietnic z kampanii wyborczej.