Stan alarmowy na Odrze został przekroczony

Władze Brzegu Dolnego wydały komunikat dotyczący stanu wody w Odrze.

– W wyniku kilkudniowych opadów deszczu, poziom wody w Odrze stale rośnie i w dniu dzisiejszym, o godz.18.40 osiągnął 672 cm – poinformował zastępca burmistrza Artur Michałek. – Oznacza to, że stan alarmowy został przekroczony o 42 cm. Sytuacja jest stale monitorowana. Służby komunalne gminy postawione są w stan gotowości.

– Z prognoz wynika, że poziom wody w kulminacji może osiągnąć 750 cm. Rzeka wystąpi z koryta i zaleje międzywale. Obecnie nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. O rozwoju sytuacji będę informował na bieżąco – zapewnia samorządowiec.

/foto: Brzeg Dolny.pl/