Stanowisko burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie zawieszenia oddziałów w dolnobrzeskim szpitalu

Burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek wyjaśnia w nim powody zawieszenia oddziałów PCM-u w budynku szpitala w Brzegu Dolnym.

– Wojewoda dolnośląski 20 października wydał decyzję Powiatowemu Centrum Medycznemu w Wołowie, w której polecił spółce realizację świadczeń opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie 63 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym trzech łóżek intensywnej terapii – przypomina Paweł Pirek.

– Konieczność lokalowego i sprzętowego wygospodarowania tych 63 łóżek oraz zabezpieczenia ich opieką medyczną lekarzy, pielęgniarek oraz opiekunów medycznych czyli przeszeregowanie pracowników do pełnienia zadań w ramach leczenia COVID-19 wymusiła czasowe zawieszenie praktycznie całej stacjonarnej działalności szpitala – wyjaśnia burmistrz.

Burmistrz informuje też, że jedynym rozwiązaniem jakie pozwoliłoby zabezpieczyć ilość 63 łóżek przy jednoczesnym utrzymaniu nawet ograniczonej tylko do interny dotychczasowej działalności, jest oddelegowanie do PCM w Wołowie przez wojewodę, dodatkowego personelu do wykonywania zadań w przedmiotowym zakresie.

Dalej burmistrz pisze, że 23 października w siedzibie starostwa odbyło się spotkanie z udziałem wicewojewody dolnośląskiego Bogusława Szpytmy. – Wyraził się on jednoznacznie – decyzja wojewody podlega natychmiastowemu wykonaniu, a na dodatkowy personel w osobach lekarzy i pielęgniarek na pewno nie mamy co liczyć – czytamy w stanowisku Pawła Pirka.