W Brzegu Dolnym stanęło kolejne serce na nakrętki

Pojemnik na nakrętki ustawiono przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brzegu Dolnym.

– Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym – przypomina Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzegu Dolnym. – Cele są różne – zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka itp. Dlatego cieszymy się, że możemy też w tym uczestniczyć i jedno z kilku serduszek ustawionych na terenie miasta znalazło się przy budynku ZGK.