Wspólny cel, zespołowa praca- efekty są!

Wspólny cel, zespołowa praca- efekty są!
W czwartkowe popołudnie trwały prace wokół terenu strzelnicy w Brzegu Dolnym. Myśliwi z Koła Łowieckiego “Rokita”, Strzelcy Brzegu Dolnego i Strzelcy Wrocławia wspólnie ogradzali strzelnicę.

Strzelnica sportowa bezwzględnie wymagała już ogrodzenia, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.

Ostatnio pracowano nad wstawianiem słupów, a w czwartek zajmowano się montażem siatki ogrodzeniowej, na której po zakończeniu prac zostaną zawieszone tablice ostrzegawcze. Powstanie również brama, która będzie zamykana aby nikt postronny nie mógł przebywać na terenie strzelnicy bez osoby do tego uprawnionej. Warto zaznaczyć, że wszystkie prace na terenie strzelnicy są wykonywane dobrowolnie, przez miłośników strzelectwa w Brzegu Dolnym oraz członków Stowarzyszenia Strzelców Wrocławia, a myśliwi z Koła Łowieckiego “Rokita” są również od początku zaangażowani w proces rewitalizacji strzelnicy.

Ze strzelnicy można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 i w niedziele od 10.00 do 16.00. Bieżące informacje można śledzić na stronie fb- Strzelnica Brzeg Dolny.