Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną zmianą lokalizacji Oddziału Banku Spółdzielczego w Brzegu Dolnym zapraszamy potencjalnych nabywców do składania ofert na zakup dotychczasowej siedziby Oddziału Banku położonej w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 8.

Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, opis miejscowości i stan otoczenia, a także miejsce, termin i forma składania ofert, informacja co musi zawierać oferta oraz zastrzeżenia co do wyboru oferty przez oferenta (BS) zawarte są w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej Banku pod adresem http://bsobornikisl.com/s123-sprzedaz.html oraz we wszystkich placówkach Banku.

Szczegółowych informacji udzielają także:

Pan Marcin Jerzyk – tel. 71 310 51 23

Pani Krystyna Hołodniuk – tel. 71 380 91 14

Planowany termin opuszczenia nieruchomości przez Bank – październik 2020 r. (termin może ulec zmianie z uwagi na trwające prace wykończeniowe i adaptacyjne w nowej siedzibie Oddziału Banku).