Zastępca zarabia więcej niż burmistrz

Oto majątki samorządowców z Brzegu Dolnego. Dochody z tytułu umowy o pracę, zgromadzone środki pieniężne, nieruchomości. Są to oświadczenia majątkowe, które muszą składać raz do roku osoby publiczne. Są one weryfikowane przez organy kontrolne państwa, ale i przez mieszkańców, którzy mają do nich dostęp na BIP każdego urzędu.

SZERZEJ O MAJĄTKACH SAMORZĄDOWCÓW W KURIERE GMIN