Zawieszono zajęcia w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Brzegu Dolnym

Informację o tej decyzji przekazała rodzicom dzieci dyrektor trojki Aleksandra Cieśla.

– W związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki Państwa dzieciom spowodowanego zwolnieniami lekarskimi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych za zgodą burmistrza Brzegu Dolnego zawieszamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne – poinformowała pani dyrektor. Zarządzenie obowiązuje od 5 do 13 listopada. – Prosimy o uważne obserwowanie swoich dzieci, w razie stwierdzenia zachorowania na COVID -19 prosimy o powiadomienie placówki – apeluje pani dyrektor.