Zmieni się firma wywożąca odpady z Brzegu Dolnego

– Od 1 grudnia 2021 roku obsługę wywozu nieczystości w Brzegu Dolnym przejmie jednak firma Alba, która to wskazała zastrzeżenia do sposobu rozstrzygnięcia przetargu przez Gminę, na co wniosła skargę do Krajowej Izby Odwoławczej – informuje Obywatelski Brzeg Dolny.

Na fanpage Obywatelski Brzeg Dolny czytamy też, że skarga ta okazała się zasadna, przez co od 1 grudnia 2021 roku to Alba, a nie jak pierwotnie wskazała Gmina Brzeg Dolny- FBSerwis Wrocław Sp. z o. o. będzie świadczyła usługi wywozu nieczystości na terenie Gminy. – Mamy nadzieję, że zmiana operatora przełoży się na podniesienie usług świadczonych usług. Prawdopodobnie znikną tzw. “dzwony na selektywną zbiórkę odpadów” – informują mieszkańcy.