Dzień otwarty u niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie zaprasza  18.01.2018,  w godzinach  10.00 – 14.00, rodziców i opiekunów dzieci  potrzebujących specjalistycznej pomocy  (konsultacje ze specjalistami ) oraz wszystkich, którzy chcą  pomóc w rozwoju działalności naszych placówek na dzień otwarty w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym, w Brzegu Dolnym, ul. Wilcza 10 (wejście boczną bramą ).