Przekaż 1% podatku. Amelka i Wiktorek proszą o pomoc

Przekaż swój 1% to coroczna akcja Kuriera Gmin, w której zachęcamy do wsparcia osób poprzez rozliczenie podatku.

Amelka Żółkiewicz przyszła na świat dużo za wcześnie, jej płucka nie były do końca wykształcone, nieodłącznym towarzyszem jej życia był respirator. W zeszłym roku w lipcu Amelka uwolniła się od rurki tracheostomijnej i odzyskała głos. Dziewczynka nadal potrzebuje wsparcia aby móc korzystać z pomocy specjalistów, rehabilitacji aby poprawić swoją kondycję psychoruchową.

Wiktorek Żuchora urodził się jako wcześniak i w swoim kilkuletnim życiu przeszedł wiele cierpienia. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce i opóźnienie psychoruchowe. Wiktor w 2018 roku przeszedł zabieg fibrotomii który zmniejszył spastykę mięśni. Od tamtego czasu intensywna rehabilitacja zaskutkowała tym, że Wiktor przemieszcza się dziś o kulach, potrafi wejść po schodach, potrafi wykonywać wiele czynności samodzielnie, wciąż jednak potrzebuje  pomocy specjalistycznej, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny co wiąże się z bardzo dużymi kosztami.

Przekazanie 1% podatku – krok po kroku

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka “Informacje uzupełniające” (PIT-28 poz. 132-134, PIT-36 poz. 308 – 310, PIT-36L poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 127 – 129, PIT-38 poz. 61 – 63 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

(źródło: jedenprocent.pl)

Nasza Redakcja czeka na zgłoszenia z krótkim opisem działalności, zdjęciem, numer KRS i historią osoby potrzebującej wsparcia. Informacje prosimy wysyłać na adres iwona@kuriergmin.pl z dopiskiem “1%”.