Przekaż 1% podatku. Eliza i Mariusz proszą o pomoc

Przekaż swój 1% to akcja Kuriera Gmin, w której zachęcamy do wsparcia osób poprzez rozliczenie podatku.

Eliza Filińska boryka się z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, niedowładem czterokończynowym i padaczką lekooporną. Jest pod opieką Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. Wymaga kosztownej rehabilitacji.

Mariusz Poręba na wskutek nieszczęśliwego wypadku doznał uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego, czego następstwem jest paraliż czterokończynowy. Mariusz potrzebuje ciągłej rehabilitacji, aby być aktywniejszym i bardziej samodzielnym.

Jak przekazać 1 %?

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

(źródło: jedenprocent.pl)

Nasza Redakcja czeka na zgłoszenia z krótkim opisem działalności, zdjęciem, numer KRS i historią osoby potrzebującej wsparcia. Informacje prosimy wysyłać na adres iwona@kuriergmin.pl z dopiskiem “1%”.