Zagrają dla noworodków czyli kolejny finał WOŚP

14 stycznie 2018 r. po raz kolejny w Polsce i na całym świecie zagra orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka. U nas też będziemy bawić się i pomagać.

Jak co roku, tak i w tym zagra WOŚP. Tym razem po raz 26. W tym roku pieniądze będą zbierane na wyrównanie szans w leczeniu noworodków, wspierając oddziały neonatologiczne.

Do tej pory neonatologia była siedmiokrotnie zasilana przez środki WOŚP, ostatni raz, wsparta kompleksowo w 2013 r. Po czekającym nas 26 Finale Orkiestry, planowane są zakupy dla oddziałów podstawowych i doposażenie ich w stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, aparaty USG, pulsoksymetry etc.

Obecnie zakończone zostały działania rekrutujące wolontariuszy, a większość sztabów ma już opracowany programy na finalny dzień. Aby zostać wolontariuszem należało zgłosić się do sztabu w swojej lub najbliższej miejscowości, tam dokonywano rejestracji. Każdy wolontariusz otrzymał identyfikator, puszkę kwestarską oraz moc naklejek serduszek. Wolontariuszem może być osoba niepełnoletnia, która przyniesie zgodę pisemną rodzica bądź opiekuna prawnego. W każdym Finale Orkiestry, zaangażowanych w kwestowanie jest około 120 tysięcy wolontariuszy.

Chcesz wiedzieć więcej …