“Bądź bezpieczny! W sieci jest mnóstwo zagrożeń!”

W konkursie zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wińsko wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wołowskiego. Patrona Honorowy nad konkursem objął podinspektor Mariusz Haryk – Komendant Powiatowy Policji w Wołowie.
To już czwarty konkurs związany z bezpieczeństwem uczniów. Pierwszy konkurs “Bądź bezpieczny! noś odblaski” odbył się w roku szkolnym 2013/2014, drugi zatytułowany był “Bądź bezpieczny! Noś kask i odblaski”, kolejny “Bądź bezpieczny! Dopalacze wypalają”. Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła również wielu sympatyków, którzy zachęceni przez swoich opiekunów przygotowali prace konkursowe.
Celem organizacji konkursu było:
– promowanie wśród uczniów właściwych postaw bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych oraz właściwych zachowań wobec zagrożeń płynących z Internetu, w tym środków psychoaktywnych;
– budzenie świadomości w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w sieci;
– inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
W ramach tegorocznego konkursu uczniowie przygotowywali plakat lub komiks pokazujący zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.

[reklama]
Komisja konkursowa w składzie:
Krystyna Fesz-Chlebowska – zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołowie, Maria Lechocka – samodzielne stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Wołowie, sierżant Marzena Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Katarzyna Fęglerska – koordynator ds. szkoleń PCE i PPP w Wołowie, Anna Kempińska – sekretarz PCE i PPP w Wołowie, Izabela Michońska – doradca metodyczny, koordynator powiatowy konkursu, dokonała oceny prac zgodnie z Regulaminem konkursu. Zwracała uwagę na estetykę przygotowanych projektów i wartość merytoryczną prac – sposób i jakość przekazu, kompozycja, ciekawość, efekt końcowy związany z promowaniem bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i przyznała miejsca:
Wyniki konkursu dla szkół podstawowych
I miejsce – exaequo
Karolina Musiałowska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Wołowie
Hubert Mielko – uczeń ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Wołowie;
II miejsce – Nadia Siewruk – uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu Dolnym;
III miejsce – Milena Pietryszyn – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie;
Wyniki konkursu dla szkół gimnazjalnych
Zwycięzca – exaequo
Zespół w składzie: Natalia Szechnicka, Justyna Pilarska i Miłosz Zasański – uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Zespole Szkół Publicznych w Wołowie
Nina Bąk – uczennica Gimnazjum nr 4 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Godzięcinie

[reklama]

Wyniki konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych
Zwycięzca – Roksana Śmigielska i Aleksandra Przybysz – uczennice Technikum nr 2 im. Piastów Śląskich w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody na Gali Laureata, która odbędzie się 12 czerwca 2017r. w Wołowskim Ośrodku Kultury.