Dyrektorzy szkół pokazują swój majątek!

Dyrektorzy szkół pokazują swój majątek
Tym razem pod lupę wzięliśmy majątki dyrektorów szkół powiatowych.
Krystyna Adaśko
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w
Wołowie

Środki na koncie: 31 806,25 zł
Dom: 150 m. kw., wartość – 400 000 zł (współwłasność małżeńska)
Mieszkania:
* 49 m. kw., wartość – 130 000 zł (własność odrębna)
* 37 m.kw., wartość – 110 000 zł (współwłasność małżeńska)
Inne nieruchomości:
Powierzchnia działki pod budynkiem mieszkalnym 480 m. kw., wartość – 40 000 zł (współwłasność małżeńska)
Dochody:
* ze stosunku pracy – 84 672,49 zł
* działalność wykonywana osobiście – 23 411,08 zł
* prawa autorskie i inne prawa – 20 116,08 zł
* inne źródła – 19 455,66 zł
Samochody:
* Hyundai Elantra 2016 r. (współwłasność małżeńska)
* KIA Sportage 2016 r. (współwłasność małżeńska)
Zobowiązania:
* kredyt z banku BGŻ BNP Paribas za zakup auta – 33 051,16 zł na dzień 31.12.2017 r. (współwłasność małżeńska)
* kredyt z banku BGŻ BNP Paribas na zakup auta – 44 500,00 zł na dzień 31.12.2017 r. (współwłasność małżeńska)

Halina Łosiewicz
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie

Środki na koncie: 128 768,50 zł (współwłasność małżeńska)
Domy:
* 100 m. kw. (wraz z gruntem o pow. 450 m. kw. i budynkiem gosp. o pow. 6 m. kw.),
wartość ok. 250 000 zł (współwłasność małżeńska)
* 128 m. kw. (wraz z gruntem o powierzchni 2591 m. kw., wartość 300 000 zł (wraz z
gruntem o powierzchni 2591 m kw o wartości 50 000 zł) – współwłasność majątkowa
Inne nieruchomości : niezabudowana działka rolna o powierzchni 0,23 ha, wartość ok. 1000
zł – współwłasność małżeńska
Dochody:
*Ze stosunku pracy: 79 308, 52 zł + 1 885, 66 zł
*Umowa zlecenie: 880,00 zł
*Prowizja i dieta sołtysa: 4238,36 zł
Samochód: Fiat Tipo, r. 2016 – współwłasność małżeńska

Barbara Żeliźniak
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Środki na koncie: 2 456, 56 zł (współwłasność małżeńska)
Dom: pow. 132 m kw o wartości 250 tys. (współwłasność małżeńska)
Gospodarstwo rolne: pow. 12,73 ha fiz. o wartości 182 000 zł (współwłasność małżeńska),dochód
z tego tytułu: 15 000 zł ; dopłaty: 16 518,21 zł
Dochody:
*Ze stosunku pracy: 85 105, 58 zł
*Inne źródła: 2 795, 66 zł
*Dieta radnego: 8 960 zł
*Dieta sołtysa: 3 960 zł
*Prowizja sołtysa: 1234, 40 zł
Samochód: Skoda Fabia, r. 2006 (współwłasność małżeńska)
Zobowiązania: kredyt odnawialny PKO BP S.A. – 9 173, 39 zł

Henryka Przybyłowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie

Środki na koncie:
*PKO rachunek oszczędnościowy: 5 162,24 zł;
*PZU IKE: 6700,00 zł
Mieszkanie: pow. 53 m kw, wartość – 140 000 000 zł (własność)
Dochody:
*Ze stosunku pracy: 90969,99 zł
*Emerytura: 27419, 70 zł
*Działalność wykonywana osobiście – umowa zlecenie: 3723,39 zł
*Inne źródła: 1955,66 zł
Samochód: Volkswagen Golf V, r. 2007
Zobowiązania:
*ZFŚS: pożyczka na cele bieżące, 12000,00 zł, do spłaty 10880,00 zł (na dzień 31.12.17 r.)
*KSP przy UM w Wołowie: 15000,00 zł, do spłaty 96000,00 zł (na dzień 31.12.17 r.)

Anna Janus
Dyrektor placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Wołowie

Środki na koncie: 8 000,00 zł – współwłasność małżeńska
Mieszkanie: o powierzchni 64, 24 m kw, wartość 220 000 000 zł (współwłasność małżeńska –
mieszkanie spółdzielcze własnościowe)
Dochody: z tytułu wykonywanej pracy: 73 061, 31 zł
Samochód: Volkswagen Golf Plus, r. 2005 – współwłasność małżeńska
Zobowiązania: kredyt w Banku PKO BP na zakup mieszkania – 171 628, 21 zł na dzień 31.12.17
r. (współwłasność małżeńska)

Beata Borowska – Podsiadła
Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Dom: 180 m. kw., wartość – 200 000 zł (współwłasność)
Dochody: ze stosunku pracy – 113 598,76 zł
Samochód: Rapido Kamper 2012 r. (współwłasność)
Mieczysław Jończyk
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

Środki na koncie: 25 000 zł (współwłasność małżeńska)
Środki w walucie obcej: 3 000 EUR (współwłasność małżeńska)
Mieszkanie: 73 m. kw., wartość – 190 000 zł (współwłasność małżeńska)
Inne nieruchomości: udział w działce pod budynkiem mieszkalnym 319 m. kw., wartość 20 000 zł (współwłasność małżeńska)
Dochody:
* z tytułu zatrudnienia – 92 357,57 zł
* inne źródła dochodu – 1 905,66 zł
Samochód: BMW X3 2005 r. (współwłasność małżeńska)
Inne: łódź motorowa Dreamline 430 2016 r. (współwłasność małżeńska)

Piotr Smelkowski
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Brzegu Dolnym

Środki na koncie: 28 000,00 zł (wspólnota majątkowa małżeńska)
Mieszkanie: pow. 52,80 m kw, wartość – 160 000 zł ( własność, a także 7,66 % udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2/11 (AM-22) o pow. 735 m kw
Inne nieruchomości: garaż, pow. 17 m kw o wartości 1000 zł – własność oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 320 (AM-1A) o pow. 25 m kw.
Dochody: ze stosunku pracy: 63 862, 12 zł brutto
Samochody:
*Toyota RAV 4, r. 2005
*Mazda 2, r. 2008

Małgorzata Staniszewska
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Środki na koncie: 40 000,00 zł (współwłasność małżeńska)
Mieszkanie: pow. 48 m kw o wartości 150 000 zł (współwłasność małżeńska)
Inne nieruchomości: działka, pow. 6634 m kw o wartości 300 000 zł
Dochody:
*Ze stosunku pracy: 85 378,17 zł brutto
*Inne źródła: 1 705, 66 zł brutto
*Dochody ze stosunku pracy współpracy: 46817, 96 zł brutto
Samochody:
*Ford Mondeo kombi, r. 2001 (małżeńska współwłasność majątkowa)
*Peugeot 406 kombi, r. 1998 (małżeńska współwłasność majątkowa)
Zobowiązania:
*Bank Millenium S.A. kredyt hipoteczny na zakup mieszkania i wykończenie, 251 949, 20 zł