Kolejne ścieżki rowerowe powstają dzieki samorządowi województwa

Kolejne ścieżki rowerowe w regionie powstają dzięki samorządowi województwa
Kolejna trasa rowerowa została otwarta w miniony weekend w Żmigrodzie. Ścieżka powstała w dużej mierze m.in. dzięki dotacji, którą przekazał Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Gmina Żmigród wraz trzema partnerami: Gminą Prusice, Gminą Milicz i Gminą Wołów zrealizowała w latach 2017-2018 partnerski projekt pn. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”. W ramach projektu na terenie Gminy Żmigród powstało 8,8 km ścieżek rowerowych. Ścieżka rowerowa w Gminie Żmigród przebiega od OSIR-u w kierunku Osieka poprzez Kanclerzowice, Powidzko, Przedkowice, Dobrosławice do granicy Gminy Żmigród z Gminą Prusice. Wzdłuż trasy wykonano punkty odpoczynku dla podróżnych – tzw. PIT-STOPy dla rowerzystów – w miejscowościach Kanclerzowice, Powidzko, Dobrosławice, i Przedkowice (duży parking z wiatą). Całkowita wartość inwestycji na terenie Gminy Żmigród wyniosła ponad 4,2 mln zł, z czego dotacja unijna, którą przekazał samorząd województwa dolnośląskiego wynosi ponad 3,5 mln zł. Na terenie Gminy Żmigród trwają również prace przy budowie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych. Do końca
2018 r. powstanie tam prawie 18 km ścieżek.
Największym obecnie placem budowy dróg rowerowych jest właśnie Dolina Baryczy. Do 2023 roku na Dolnym Śląsku ma powstać Dolnośląska Autostrada Rowerowa licząca
ok. 150 km. − Trasa ma przebiegać przede wszystkim wzdłuż trasy kolei wąskotorowej, która do lat dziewięćdziesiątych łączyła Wrocław ze Żmigrodem i Miliczem. Dzięki temu, że prace idą pełną parą to jeszcze w tym roku gotowych będzie ok. 50 km tej rowerostrady – zaznacza Janusz Marszałek, radny województwa.

Gmina Żmigród należy do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, w którym wspólnym celem samorządów jest budowanie marki obszaru w oparciu o bogatą sieć dróg i szlaków rowerowych, atrakcji turystycznych, ofert pensjonatów, restauracji, kąpielisk, basenów, łowisk wędkarskich, atrakcji dla dzieci, pięknej przyrody i różnorodnych krajobrazów. − Dzięki możliwości pozyskiwania przez samorządy środków z Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska na budowę i rozbudowę dróg rowerowych, powstanie malownicza trasa, która połączy Wrocław z Doliną Baryczy – mówi Michał Bobowiec, radny wojewódzki.