Listy polecone odbierane elektronicznie

Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska wprowadziło nową usługę, która zapewnia możliwość odbioru korespondencji listowej poleconej elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej.

Na życzenie klienta Poczta Polska przetworzy nadchodzącą do niego przesyłkę poleconą w formie dokumentu elektronicznego i udostępni ją w eSkrzynce użytkownika, założonej przy użyciu profilu zaufanego. W eSkrzynce znajdzie się zarówno zeskanowana koperta jak i korespondencja. Niezależnie od tego, każda przesyłka zostanie po upływie miesiąca od zeskanowania przesłana pod wskazany adres. Z usługi wyłączone będą przesyłki wysyłane przez sądy, trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.