Podpis elektroniczny – wygodny i bezpieczny

Podpis elektroniczny ułatwia życie przedsiębiorcom. Nie trzeba wysyłać wielu dokumentów pocztą np. do ZUS-u, Urzędu Skarbowego czy Urzędu Pracy. Wystarczy zalogować się do panelu i podpisać się siedząc przed biurkiem. Jak zdobyć podpis elektroniczny i prawidłowo go używać?

Do czego nam służy podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny służy do podpisywania dokumentów w formie elektronicznej. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich ta forma podpisu jest coraz popularniejsza. Ma to związek z rozwojem usług online. Jednocześnie dzięki temu, że podpis kwalifikowany jest tożsamy z własnoręcznym podpisem, to przeprowadzanie transakcji elektronicznych uznaje się za bezpieczne.

Gdzie wykorzystuje się powszechnie bezpieczny podpis elektroniczny? Współcześnie ma on szerokie zastosowanie. Korzystają z niego głównie przedsiębiorcy, którzy stosują go w kontaktach z kontrahentami i urzędami. Podpis elektroniczny pozwala:
• składać e-deklaracje w ZUS i urzędzie skarbowym,
• składać wnioski do urzędów administracji publicznej, w tym również CEIDG czy KRS,
• podpisywać umowy i porozumienia,
• podpisywać wygenerowane faktury elektroniczne,
• prowadzić oficjalną korespondencję e-mailową.

W ostatnim przypadku odbiorca podpisanej wiadomości może mieć pewność, że kontaktuje się np. z właścicielem firmy lub osobą upoważnioną do prowadzenia negocjacji.

Mamy trzy rodzaje podpisów: zwykły, zaawansowany i kwalifikowany.

Gdzie i jak wyrobić podpis elektroniczny kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany jest też pewniejszy niż podpis własnoręczny. Ten drugi może zostać podrobiony. Z kolei bezpieczny podpis elektroniczny jest tak zaprojektowany, że ingerencja w dane jest automatycznie widoczna. Dodatkowo narzędzia do złożenia podpisu elektronicznego znajdują się wyłącznie w dyspozycji osoby do tego upoważnionej – użytkownika, który z niego korzysta.

Aby móc podpisywać wysyłane lub otrzymane dokumenty podpisem kwalifikowanym, konieczny jest jego zakup. Więcej na stronie  http://netvet.pl/podpis-elektroniczny.

Kwalifikowany podpis elektroniczny, to najbardziej zaawansowany podpis elektroniczny. Wyróżnia go to, że jest on składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.
Innego podziału można dokonać w oparciu o rodzaje certyfikatów. W ten sposób wyróżnia się certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane. Z reguły podpis niekwalifikowany służy do podpisywania wysyłanej poczty elektronicznej. Co istotne, nie ma on tej samej mocy prawnej co podpis odręczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny to kwalifikowany podpis elektroniczny. Taki podpis jest uznawany za uniwersalny. Ponieważ ma on tę samą moc prawną co podpis odręczny, to powszechnie używa się go w kontaktach z urzędami – w tym np. sądami, urzędem skarbowym czy ZUS-em. Podpis kwalifikowany wykorzystywany jest też w służbie zdrowia.