Przekaż część podatku na leczenie Wiktora i Kingi

Przyłącz się do akcji Kuriera Gmin “Oddaj chorym swój 1%”. Pomocy potrzebuje Wiktor Żuchora z Brzegu Dolnego, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Na wsparcie liczy też Kinga Nowak z Wołowa, która ma uszkodzony kręgosłup.

Wiktor ma 5 lat. Jest wcześniakiem, który urodził się z opóźnieniem psychoruchowym. Jest pod opieką wielu specjalistów, odwiedza poradnie, w których lekarze starają się usamodzielniać chłopca. Wiktor codziennie musi dużo ćwiczyć. Jego marzeniem jest stanąć na własnych nogach i przejść kilka kroków. Żeby to osiągnąć, potrzebuje długiej i kosztownej rehabilitacji.

Dane do wpisania przy rozliczeniu podatkowym:
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 15306 ŻUCHORA WIKTOR
Wiktorowi można też pomóc dokonując wpłaty na konto Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą:
Bank BPH SA 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem:
15306 Żuchora Wiktor Piotr darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Ma uszkodzony kręgosłup

Kinga Nowak ma 23 lata i mieszka w Wołowie. W październiku 2016 roku kiedy jechała rowerem została potrącona przez taksówkę. Dziewczyna ma uszkodzony kręgosłup w odcinku piersiowo – lędźwiowym. Czeka ją ciężka rehabilitacja -odbudowa kości i rdzenia kręgowego. Nie wszystkie zabiegi rehabilitacyjne są jednak refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tragedia dziewczyny poruszyła wielu internautów, którzy wspierają internetową akcję na Facebooku “Pomagamy Kindze stanąć na nogi”.  Miesięczna terapia odbudowująca rdzeń kręgowy kosztuje 6 000 zł. Dziewczyna wśród znajomych dała się poznać jako osoba spokojna i bezkonfliktowa. Od zawsze angażowała się w pomoc zwierzętom. Prowadziła nawet hospicjum dla szczurów – nie godziła się na ich usypianie, dlatego trafiały do niej gryzonie z całej Polski, którymi opiekowała się do momentu ich śmierci. Zajmowała się również adopcjami psów, brała udział w różnych akcjach związanych z rowerzystami. Szyła rzeczy na aukcje z których dochód był przeznaczany na ośrodki adopcyjne we Wrocławiu.

 

Dane do wpisania przy rozliczeniu podatkowym:

KRS: 0000270809

Informacje uzupełniające: Nowak, 6651

Przekazanie 1% podatku – krok po kroku

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka “Informacje uzupełniające” (PIT-28 poz. 132-134,PIT-36 poz. 308 – 310, PIT-36L poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 127 – 129, PIT-38 poz. 61 – 63 ). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

(źródło: jedenprocent.pl)

Nasza Redakcja czeka na zgłoszenia z krótkim opisem działalności, zdjęciem, numer KRS i historią osoby potrzebującej wsparcia. Informacje prosimy wysyłać na adres redakcja@kuriergmin.pl z dopiskiem “1%”