Sprzątanie po zwierzętach. Czy to nasz obowiązek?

archiwum (4)Niejednokrotnie jesteśmy świadkami, kiedy właściciel wyprowadzający pupila na spacer jest tak mocno zajęty podziwianiem przyrody lub ekranu swojego telefonu, że nie zauważa jak jego pies dekoruje odchodami trawnik. Czy tak można? Otóż nie.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r.:

“Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów-opiekunów.”