Wcześniej, ale biedniej. Konsekwencje obniżenia wieku emerytalnego

60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – tyle od przyszłego roku będzie wynosił wiek emerytalny. Zmiany wchodzą w życie 1 października 2017 roku. Kto skorzysta najbardziej?

Po osiągnięciu pułapu zapisanego w ustawie, każdy sam zdecyduje o przejściu na emeryturę. Zainteresowani indywidualnie ocenią swój stan zdrowia, sytuację i pozycję na rynku pracy oraz plany dotyczące długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej.

Krócej będą mogli pracować ubezpieczeni w ZUS, rolnicy z KRUS, ale również sędziowie i prokuratorzy. Na wcześniejszej emeryturze będzie można dorabiać. Kobiety będą miały zagwarantowaną minimalną emeryturę (dziś 882 zł brutto) po 20 latach pracy, a mężczyźni po 25 latach.

Obniżenie wieku będzie też niekorzystne dla samych emerytów. Spowoduje obniżkę świadczeń. Kobieta urodzona w 1974 r. zarabiająca średnią pensję, gdy przejdzie na emeryturę, mając 67 lat, będzie mogła liczyć na 3504 zł brutto emerytury. Jeśli odejdzie z pracy, mając lat 60, dostanie 1500 zł brutto mniej. Jej rówieśnik mężczyzna, który zarabiał podobnie, pracując do 67 lat, też dostanie 3504 zł brutto, a po obniżeniu wieku do 65 lat – ok. 3100 zł brutto. W ciągu pierwszych czterech lat koszty obniżenia wieku emerytalnego mają wynieść ok. 40 mld złotych.

– Nie wiem, czy będę chciała skorzystać z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę – mówi pani Maria, księgowa w jednym z urzędów w powiecie wołowskim. – Wszystko zależy od tego, jakie kto ma podejście. Jeśli komuś zależy na pracy, dobrze się w niej czuje i zdrowie mu na to pozwala, to będzie pracował jak najdłużej. Sama nie wiem, co będzie za kilka miesięcy, czy będę mogła pracować. Jeśli tak, to wcale nie będę się oglądać na nowe przepisy, tylko zostanę w zawodzie tyle, na ile mi pozwolą.

Cofnięcie wieku emerytalnego zmieni też zasady ochrony przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym. Czteroletnia ochrona będzie się rozpoczynała po ukończeniu 56 lat przez kobietę i 61 lat przez mężczyznę. Obniżenie wieku emerytalnego na razie przegłosowali posłowie w Sejmie. Teraz projektem zajmie się Senat. Gdy wejdzie w życie, automatycznie prawo do emerytury zyska 200-300 tys. osób.