Zmiany w szkolnictwie. Komentują dyrektorzy naszych szkół

 Minister oświaty chce powrotu do 8dzieci w szkole-klasowego systemu szkolnego. Mają wrócić 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. W najnowszym wydaniu Kuriera Gmin pytamy Józefa Szumilasa, dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym i Adama Zdobylaka, dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Wołowie o to, co sądzą o zmianach w systemie oświaty i co to oznacza dla uczniów.

kurier_gmin_na_strone_d.a