Leśnik- zawód najbliższy przyrodzie

Jeszcze przed kilkunastoma laty kontakt z przyrodą był bardziej naturalny niż teraz. To bliskie obcowanie z naturą wynikało ze specyfiki dawnego życia, gdzie większość dnia człowiek spędzał na łonie natury, w bliskim kontakcie z otaczającą go przyrodą. Dzisiaj w milionie obowiązków, które każdy z nas bierze sobie na głowę ciężko jest wygospodarować chwilę na obcowanie z przyrodą… dlatego my – edukatorzy z Nadleśnictwa Wołów wychodzimy naprzeciw Waszym oczekiwaniom.

Jesteśmy nie tylko etatowymi pracownikami. Oprócz codziennych obowiązków zawodowych odgrywamy ważną rolę w edukowaniu społeczeństwa. Prowadzimy zajęcia terenowe, bierzemy aktywny udział w lokalnych imprezach promujących proekologiczne postawy społeczne, pojawiamy się wszędzie tam, gdzie jesteśmy w stanie dzielić się naszą pasją. Swoją wiedzę i doświadczenie staramy się przekazać w postaci ciekawych informacji i wskazówek. Pragniemy przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo Wasze i naszej przyrody, żeby czas spędzony na jej łonie był prawdziwą przyjemnością. Edukacja leśna to nasze hobby, które stało się wspaniałą odskocznią od codziennej pracy, bo zawód leśnika może wykonywać człowiek, który tak na prawdę kocha przyrodę.

W Nadleśnictwie Wołów takich osób przybywa z każdym rokiem, więc ich lista jest zbyt długa, aby zamieścić ją w tym artykule. Jednak kilku leśników spośród licznego grona osób zajmujących się edukacją przyrodniczo – leśną chcielibyśmy przedstawić właśnie teraz.

Krzysztof Kusy od 12 lat zarządza Leśnictwem Wrzosy. Na terenie leśnictwa znajduje się Rezerwat „Uroczysko Wrzosy”. Jest to niewątpliwie jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w naszym regionie. Leśniczy przeprowadza zielone lekcje w terenie. Pokazuje i opowiada o ulubionych miejscach z wielką pasją. Uświadamia uczestnikom jak ważna dla leśników jest ochrona przyrody. Angażuje się również w wydarzenia promujące lasy Nadleśnictwa Wołów.

Dariusz Olej  jest leśnikiem zarówno z zamiłowania jak i z zawodu. Od lat 90-tych związany z terenem Nadleśnictwa Wołów. Obecnie pracuje jako leśniczy w Leśnictwie Smogorzów. Z ogromnym zaangażowaniem bierze udział w akcjach promujących Lasy Państwowe. Prowadzi również zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Oprócz wiedzy przyrodniczej stara się przybliżyć społeczeństwu pracę leśników i  działalność Lasów Państwowych. Opowiada o swojej pracy a także roli lasów w Polsce.

Łukasz Bagiński  od 10 lat jest związany z Lasami Państwowymi. W Nadleśnictwie Wołów pełni funkcję specjalisty Służby Leśnej ds. Gospodarki Drewnem–planuje i koordynuje sprzedaż surowca drzewnego. Wraz z Leśniczym Dariuszem Olejem w okresach wzmożonego zagrożenia pożarami prowadzi dyżury przeciwpożarowe w Nadleśnictwie Wołów. Poza licznymi zadaniami związanymi z pełnioną służbą poświęca swój czas na edukację przyrodniczo-leśną społeczeństwa.

Grzegorz Romanowicz  pochodzi z rodziny kultywującej tradycje leśne. Pełni obowiązki Leśniczego Szkółkarza na Szkółce Leśnej w Tarchalicach. Poza podstawowymi obowiązkami związanymi z pielęgnacją małych drzewek prowadzi zajęcia edukacyjnie w Ośrodku Edukacji Leśnej w Tarchalicach. Podczas prowadzonych zajęć odwiedzający mają okazję zaobserwować jak wygląda szkółka leśna i proces powstawania sadzonki od nasionka do drzewka. Z pasją opowiada o tajnikach produkcji szkółkarskiej i chętnie służy radą w zakresie pielęgnacji drzew. Oprócz tego Leśniczy na zaproszenie szkół odwiedza uczniów, przeprowadza prelekcje i leśne warsztaty.

Adam Posacki  w Lasach Państwowych pracuje już od ponad czterdziestu lat. Od wielu lat kieruje Leśnictwem Orzeszków. Swoją wiedzę i doświadczenie leśne stara się przekazać na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą szkolną. Chętnie oprowadza uczestników po orzeszowskim lesie. Pokazuje, że  leśnik to osoba która rozumie las, nie traktuje go jedynie jako fabrykę drewna. Widzi również inne funkcje jakie spełnia, które w wielu przypadkach są ważniejsze niż produkcja drewna. Na spotkaniach podkreśla, że łowiectwo odgrywa ważną rolę w kształtowaniu bioróżnorodności.

Dariusz Gała  jest pierwszym leśnikiem w rodzinie. Od wielu lat związany z Nadleśnictwem Wołów. Obecnie pracuje jako leśniczy w Leśnictwie Tarchalice. Poza licznymi obowiązkami leśniczego angażuje się również w edukację przyrodniczo–leśną. Bierze udział w wystawach o tematyce myśliwskiej. Prowadzi spotkania edukacyjne z osadzonymi w wołowskim Zakładzie Karnym. Jest łowczym w kole łowieckim „Leśnik Dębno”.

Zbigniew Szela  pochodzi z Mojęcic. Od 1993 roku zarządza Leśnictwem Mojęcice. Wraz z Dariuszem Gałą, Dariuszem Olejem i Krzysztofem Kusym prowadzą zajęcia edukacyjne w Zakładzie Karnym w Wołowie. Założeniem wspólnego programu leśników i służby więziennej jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań proekologicznych. Ponadto Leśniczy angażuje się w organizację wystaw myśliwskich, w trakcie których przybliża rolę myśliwych w procesie ochrony środowiska.

 Zbigniew Czeryba  w rodzinie jest pierwszym związanym z lasami. Pełni funkcję leśniczego w Leśnictwie Dębno. Zawsze z wielkim zaangażowaniem opowiada o pracy leśnika oraz swoim hobby, jakim jest pszczelarstwo. Jest pasjonatem historii leśnictwa. Ponadto pełni funkcję przewodniczącego Regionu Dolnośląskiego Związku Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej.

Łukasz Kolar  jest podleśniczym w Leśnictwie Wińsko. Oprócz sprawowania nadzoru nad Lasami Państwowymi pełni również dyżury przeciwpożarowe w Nadleśnictwie Wołów. Ponadto bierze udział w akcjach promujących wołowskie lasy. Aktywnie włącza się w spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą szkoloną, opowiada o swojej pracy i znaczeniu lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Justyna Burak  pracuje w dziale Gospodarki Leśnej. Jest osobą odpowiedzialną za opracowanie umów zwieranych pomiędzy nadleśnictwem a odbiorami drewna. Czuwa nad ich prawidłową i terminową realizacją. Prowadzi również zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Przyrodniczo–Leśnej, angażuje się również w organizację imprez promujących proekologiczne postawy społeczne.

Wierzymy, że wołowskie lasy podobnie jak nas zauroczą i Was swoim pięknem i różnorodnością. My natomiast jako edukatorzy dołożymy wszelkich starań, by podczas bliskich spotkań z przyrodą atmosfera była wyjątkowa i niezapomniana. Bawcie się i czerpcie radość całymi garściami z tego co ma Wam do zaoferowania natura, a my jej miłośnicy obiecujemy, że zrobimy wszystko by jej zasoby służyły nam jak najdłużej.

Zapraszamy zorganizowane grupy przedszkolne i szkolne na zajęcia z edukacji leśnej. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Darz Bór

Tekst: Justyna Burak
Zdjęcia: Jacek Zygmunt, Tomasz Stasiak

 

Więcej zdjęć i informacji znajdziecie na łamach gazety Kurier Gmin! Oraz na eprasa.pl/news/kurier-gmin