VII Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych w Mojęcicach

VII Dolnośląski Przegląd Zespołów Ludowych zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Mojęcic “Dwór Mojęcice”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski.
Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe i folklorystyczne z całego regionu, w tym 3 z naszego terenu: Warzęgowo, Mojęcice, Głębowice. Program koncertów uzupełniły liczne warsztaty artystyczne oraz animacje dla dzieci i młodzieży. -Podstawowym celem przeglądu jest ukazanie, pielęgnowanie oraz ochrona najcenniejszych wartości kulturowych wyrażanych w muzyce i pieśni ludowej oraz prezentowanych przez zespoły tradycyjnych strojach ludowych. Impreza daje możliwości promowania twórczości artystycznej zespołów folklorystycznych oraz ukazanie ich różnorodności repertuarowej. Pozwala na integrację zespołów ludowych z całego regionu i pogłębianie współpracy między nimi. Przegląd także zapewnienie dzieciom i młodzieży twórczy i aktywny sposób spędzania czasu wolnego poprzez udział w warsztatach artystycznych- mówi prezes stowarzyszenia Dwór Mojęcice, Ewa Miazek. Przegląd w Mojęcicach nie jest formą konkursową, dlatego nie ma rywalizacji między zespołami. Każdy uczestniczący zespół otrzymał pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Dodatkowe nagrody przygotował Tadeusz Samborski, który reprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Jerzym Więcławskim.
Imprezę zakończyła zabawa taneczna w wykonaniu zespołu Leszcze z Wołowa.
Oprócz mieszkańców, obecni byli na niej samorządowcy z burmistrzem Dariuszem Chmurą i radnymi: Wiolettą Krakowską (Zarząd Powiatu Wołowskiego) oraz radnymi: Janem Wiąckiem, Januszem Czarnowskim.