Wielkie święto policji w 100. rocznicę jej powstania. Obchody w wołowskiej komendzie

Wołowskie obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej odbyły się 19 lipca, na terenie Pocysterskiego Kompleksu Pałacowo – Klasztornego w Lubiążu. Podczas uroczystości pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektor Piotr Leciejewski w obecności komendanta powiatowego Policji w Wołowie młodszego inspektora Mariusza Haryka wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Wszystkim gratulujemy!

Obchody Święta Policji są okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników Policji za trud i zaangażowanie wkładane w codzienną służbę i pracę. W tym roku obchodzimy szczególną, bo 100. rocznicę powstania Policji Państwowej oraz 101. rocznicę odzyskania Niepodległości.

Podczas Święta Policji, które wołowska komenda obchodziła 19 lipca, na wyższe stopnie awansowano 23 funkcjonariuszy:

NA STOPIEŃ ASPIRANTA SZTABOWEGO:

1. starszy aspirant Dariusz Wiosna (detektyw Zespołu Kryminalnego KP w Brzegu Dolnym),

2. starszy aspirant Magdalena Wołoszczak (asystent Wydziału Prewencji KPP w Wołowie),

3. starszy aspirant Zbyszko Rycerz (kontroler ruchu drogowego Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Wołowie),

NA STOPIEŃ STARSZEGO ASPIRANTA:

1. aspirant Jolanta Stapińska – Zamiara (detektyw Wydziału Kryminalnego KPP w Wołowie),

NA STOPIEŃ ASPIRANTA:

1. młodszy aspirant Piotr Andrusyna (asystent Wydziału Prewencji KPP w Wołowie),

2. młodszy aspirant Danuta Miłkowska (detektyw Wydziału Kryminalnego KPP w Wołowie),

3. młodszy aspirant Marcin Szymecki (detektyw Wydziału Kryminalnego KPP w Wołowie),

4. młodszy aspirant Marcin Tul (starszy dzielnicowy Wydziału Prewencji KPP w Wołowie),

NA STOPIEŃ MŁODSZEGO ASPIRANTA:

1. sierżant sztabowy Aleksandra Zasowska (dzielnicowy Wydziału Prewencji KPP w Wołowie),

2. sierżant sztabowy Stanisław Maciocha (kontroler ruchu drogowego Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Wołowie),

NA STOPIEŃ SIERŻANTA SZTABOWEGO:

1. starszy sierżant Andrzej Kuśnierz (dzielnicowy Wydziału Prewencji KPP w Wołowie),

2.starszy sierżant Sebastian Mikos (referent Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego KP w Brzegu Dolnym),

3. starszy sierżant Marzena Pawlik (asystent Jednoosobowego Stanowiska do spraw Informacyjno – Prasowych KPP w Wołowie),

4. starszy sierżant Magdalena Pietras (detektyw Wydziału Kryminalnego KPP w Wołowie),

5. starszy sierżant Krzysztof Zając (referent Wydziału Kryminalnego KPP w Wołowie),

NA STOPIEŃ STARSZEGO SIERŻANTA:

1. sierżant Maciej Czochara (referent Ogniwa Ruchu Drogowego KPP w Wołowie),

2.sierżant Karolina Golczyńska (dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych KP w Brzegu Dolnym),

3. sierżant Michał Kaczmarek (referent Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego KP w Brzegu Dolnym),

4. sierżant Krystian Krakowiak (referent Zespołu Patrolowo – Interwencyjnego KP w Brzegu Dolnym),

5. sierżant. Tomasz Nowak (dzielnicowy Wydziału Prewencji KPP w Wołowie),

6. sierżant Marek Pogwizd (referent Wydziału Prewencji KPP w Wołowie),

7. sierżant Joanna Sirant (dzielnicowy Zespołu dzielnicowych KP w Brzegu Dolnym),

NA STOPIEŃ STARSZEGO POSTERUNKOWEGO:

1. posterunkowy Ireneusz Sobień (policjant Wydziału Prewencji KPP w Wołowie).

Nagrody dla policjantów i pracowników cywilnych od władz samorządowych

Janusz Dziarski, starosta powiatu wołowskiego ufundował nagrody dla pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Wołowie: Dominiki Jedynak, inspektora Zespołu Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, Doroty Franków, technika Jednoosobowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Dariusz Chmura,  burmistrz gminy Wołów ufundował nagrody dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, a wyróżnieni zostali: młodszy aspirant Arkadiusz Hanecki, detektyw Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, sierżant sztabowy Andrzej Kuśnierz, dzielnicowy Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, sierżant sztabowy, Paweł Krzykwa, referent Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Z rąk Pawła Pirka, burmistrza Gminy Brzeg Dolny,  nagrody odebrali: aspirant sztabowy Jacek Łapka, Detektyw Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym, aspirant sztabowy Dariusz Wiosna, Detektyw Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym, aspirant sztabowy Witold Kot,  Dyżurny Zespołu Dyżurnych Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym.

Jolanta Krysowata – Zielnica,  wójt Gminy Wińsko ufundowała nagrody dla: aspiranta sztabowgo Zdzisława Miłucha, dzielnicowego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, aspiranta sztabowego Tomasza Papierniaka, starszego dzielnicowego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, młodszego aspiranta Marcina Tula, starszego dzielnicowego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.