Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich

Planowane jest już VII Międzynarodowe spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich w Świątnikach, koło Sobótki, na Dolnym Śląsku. Odbędzie się ono pod patronatem abp metropolity wrocławskiego ks. Józefa Kupnego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka. Organizatorami są Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej, Środowisko Wrocławskie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz parafia św. Józefa w Nasławicach.
Od 16 do 17 września (sobota -niedziela) po raz kolejny spotkają się na Dolnym Śląsku rozrzuceni po całej Europie byli mieszkańców Kresów Wschodnich i ich przyjaciele.
Odbywające się od siedmiu lat spotkania w podślężańskiej wsi Świątniki przy Cudownym Obrazie NMP Bolesnej z Niewirkowa na Wołyniu są wydarzeniem obejmującym nie tylko region dolnośląski. Przybywają na nie Narody Kresów na czele z Ukraińcami i Czechami, Niemcami i Olendrami, Ormianami i Żydami. Elementem towarzyszącym są zawsze konferencje popularnonaukowe, wystawy i uroczyste msze święte z oprawą Wojska Polskiego oraz z udziałem polskiego episkopatu i duchowieństwa z Kresów Wschodnich. W poprzednich latach upamiętniliśmy m.in. żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żołnierzy Cichociemnych na Kresach, 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej,Narody Kresów. W sposób szczególny każdego roku pamiętamy o Ofiarach Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.
W tym roku organizatorzy chcą oddać hołd cichym bohaterom w ciężkiej pracy na Kresach – nauczycielom. Wielu z nich w momencie wybuchu II wojny dało świadectwo ofiary własnego życia i dziś niewielu już pamięta, że do 1939 r. to oni tworzyli w ciężkiej codziennej pracy etos kultury Kresów nad Dniestrem i Zbruczem, Horyniem i Słuczą , Prypecią i Wilią. To oni przez swoją pracę zatrzymali rusyfikację wschodnich ziem Rzeczpospolitej i stworzyli fenomen pokolenia Kolumbów. Szacunkowo można przyjąć, że w wyniku różnych form działań śmierć poniosło kilka tysięcy polskich nauczycieli oraz co najmniej dwukrotnie więcej członków ich rodzin. Tysiące trafiły na Syberię, do lasu katyńskiego i szlaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie a ich groby rozrzucone są po całym świecie.
Pragniemy, aby w trakcie uroczystości odbyły się: konferencja popularnonaukowa pt. “Nauczyciel na Kresach” z udziałem dzisiejszych nauczycieli pracujących za naszą wschodnią granicą, wystawa pt. “Nauczyciel na Kresach wschodnich 1918-1939” p, uroczysta msza św. w intencji Ofiar i ich rodzin, apel wojskowy z udziałem Wojska Polskiego oraz orkiestry. Odsłonięty zostanie także Pomnik Pamięci, w którym znajdzie się ziemia z mogił zamordowanych nauczycieli w Katyniu, Monte Cassino, na Wołyniu i dalekiej Syberii. W niedziele pomnik zostanie odsłonięty pamięci Nauczycielstwa polskiego na Kresach Wschodnich.Pomnik ten będzie drogowskazem życiowym dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń nauczycieli w naszym kraju.
W związku z tematem spotkanie “Nauczyciel na Kresach Wschodnich” organizatorzy zwracają się z prośbą do rodzin nauczycieli z Kresów Wschodnich o pomoc w organizacji wystawy i udostępnienie zdjęć i materiałów pamiątkowych.
Zapraszamy do udziału.

 

Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej