Czerwony wagonik do wycięcia

W najnowszym numerze publikujemy drugi z 5 kolorów wagoników, które muszą znaleźć się na arkuszu pracy konkursowej “Wycieczka z Kurierem”(patrz: zdjęcie). Kolejne wagoniki znajdą się w wydaniach z 11.04, 18.04 i 25.04. Nagrodą w konkursie jest ufundowany przez naszą Redakcję przejazd i pobyt całej klasy wraz z opiekunami w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Wycieczka odbędzie się 12 maja, a zwiedzanie rozpocznie się w południe. Cały program wycieczki znajdziecie obok artykułu. Organizatorem przejazdu do Złotego Stoku jest firma Turbo-Trans S.C. z Wołowa. Organizatorem pobytu klasy w kopalni jest Kopalnia Złota w Złotym Stoku.

Zasady są proste: co tydzień będziemy publikować po jednej grafice przedstawiającej wagonik kopalni. Co tydzień wagonik będzie mieć inny kolor. W konkursie chodzi o to, aby klasa biorąca w nim udział wspólnie z wychowawcą stworzyła pracę, na której znajdzie się jak najdłuższa kolejka wyciętych wagoników. Pozostała część pracy musi być uzupełniona rysunkiem. Całość pracy ma nawiązywać tematyką do wycieczki klasowej w Kopalni Złota w Złotym Stoku. Warunkiem jest to, aby na rysunku znalazły się wszystkie kolory wagoników – im więcej, tym lepiej!

Na prace konkursowe czekamy do 28 kwietnia (piątek) do godziny 15.00. Prace konkursowe muszą być podpisane i przyniesione osobiście do Redakcji przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie.
Oceni je specjalnie powołane jury. Pod uwagę będzie brana ilość wagoników i estetyka pracy.