Jak co roku wybieramy Miss i Mistera BOBO Powiatu Wołowskiego!

Rodzice, dziadkowie przysyłajcie zdjęcia swoich pociech. Głosami internatów wybierzemy jak co roku Miss i Mistera Bobo Powiatu Wołowskiego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dla pozostałych wyróżnienia. Szczegóły wkrótce. Czekamy na zgłoszenia Waszych dzieci!  

Jak zgłosić udział w konkursie?

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: redakcja@kuriergmin.pl lub wiadomości prywatnej na stronie Kuriera Gmin na Facebooku wraz z podaniem imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka, miejscowości oraz zdjęcia dziecka. Konkurs dla dzieci do lat 5.

Regulamin konkursu