Ona ma siłę!

Są charyzmatyczne, zaangażowane, motywują innych do działania i pracują na rzecz innych. Pokazują, że w kobietach jest siła. Nominowaliśmy te najbardziej aktywne do naszego konkursu. Która z nich zostanie Najsilniejszą Kobietą Powiatu Wołowskiego? O tym zdecydują Czytelnicy Kuriera Gmin. Głosowanie trwa jeszcze do 13 marca.

Głosować można za pomocą kuponów i SMS-ów. Jeden kupon/jeden SMS to jeden głos oddany na kandydatkę. Aby wziąć udział w głosowaniu SMS, należy wpisać w treść wiadomości KDK.X (w miejsce X należy wpisać numer kandydatki) pod numer 71051. Koszt wiadomości to 1,23 zł z VAT. Kupony należy przynosić osobiście lub wysyłać pocztą do Redakcji Kuriera Gmin przy ul. Zwycięstwa 15 w Wołowie. Decyduje data wpływu. Na wszystkie głosy czekamy do poniedziałku do godz. 12.
Wiesława Sawa – KDK.1
 Osoby, które ją znają, mówią: “zawsze wszędzie jest jej pełno i nie potrafi usiedzieć w miejscu!”. To jej pierwsza kadencja w radzie. Radna jest przewodniczącą Komisji Rozwoju i Działań Gospodarczych Rady Miejskiej w Wołowie i zasiada w Komisji Oświaty i Kultury.
W ciągu ostatnich kilku lat zmotywowała całą wieś do wspólnej pracy. Wspólnie z mieszkańcami zadbała o wygląd wsi i stworzyła wspólne miejsce do integracji. Jest jedną z najprężniej działających sołtysów i wie, w jaki sposób wykorzystać dofinansowania z różnych programów, żeby skorzystała na tym cała społeczność. Jest ceniona za swoje dobre serce i zaangażowanie. Uskorz Wielki zdobywał pieniądze z Krainy Łęgów Odrzańskich w ramach programu “Działaj Lokalnie”. W latach 2012 – 2016 sołtys Wiesława Sawa zdobyła prawie 12 000 złotych. Wieś ma nowe boisko, wiatę, ścieżkę zmysłów, a nawet staw. W odnowienie stawu zaangażowała się cała wieś. Kolejnym etapem zmian było postawienie tablicy powitalnej od strony Wołowa oraz mapa z rozkładem numeracji poszczególnych domów.
Elżbieta Bereza – KDK.2
Kobieta – instytucja. To dzięki niej na terenie powiatu powstało stowarzyszenie, które daje nadzieję wielu rodzinom z niepełnosprawnymi dziećmi. Za jej sprawą SON prowadzi obecnie zbiórkę funduszy na budowę ośrodka rehabilitacyjno – opiekuńczo – wychowawczego “Niezwykła Kraina”. Dzięki swojej determinacji stowarzyszenie prężnie działa. Obecnie kieruje Dziennym Ośrodkiem Wsparcia, prowadzonym przez stowarzyszenie. Nawiązała współpracę z aktorem Cezarym Żakiem, który jest jednym z honorowych partnerów powstania ośrodka. Bliskie jej sercu są losy każdej z rodzin podopiecznych, ponieważ sama jest mamą niepełnosprawnego dziecka. Jako radna jest przewodniczącą komisji zdrowia.

Joanna Szulc -Drębkowska– KDK.3

Jako przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej uczestniczyła  w ustaleniach dotyczących współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz z Konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie w kwestii upamiętnień pomordowanych Polaków w Rudni Łęczyńskiej, Rudni Kniasielskiej, Moczulanki, Lewaczach, Rudni –Potaszni. Brała udział w rozmowach ze środowiskiem Kresowym i Związkiem Zawodowym Solidarność odnośnie upamiętnień i budowy pomnika w Bereznem na Wołyniu. Odpowiadała za ustalenia dotyczące współpracy ze środowiskiem polskim w Drohobyczu i wyjazdu grupy wolontariuszy do akcji porządkowania wojskowych cmentarzy na Ukrainie. Uczestniczyła w akcji “Mogiłę pradziada ocalić od zapomnienia” – zainicjowaną przez Telewizję Wrocławską i Kuratorium Oświaty. Prowadziła rozmowy ze środowiskiem polskim i ukraińskim na Ukrainie w zakresie współdziałania przy pracach na cmentarzach. Współorganizowała konferencję historyczną w gimnazjum w Wołowie z udziałem prof. Bogusława Pazia, dr Lucyny Kulińskiej, prof. Henryka Słowińskiego, płk Janusza Miazka, władz samorządowych. Przygotowywała do wyjazdu grupy wolontariuszy w ramach inwentaryzacji cmentarzy w miejscowościach: Drohobycz, Stryj, Borysław, Brody.  Ustalała zasady współpracy ze środowiskiem polskim w obwodzie lwowskim.

 

Katarzyna Uran– KDK.4

Aktualnie jest kierownikiem filii Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu Dolnym i kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Wołowie.  Pracowała w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym i Starostwie Powiatowym, a w kadencji 2006-2010 i 2010-2014 była radną gminy Brzeg Dolny. W wyborach samorządowych w 2014 roku kandydowała na burmistrza Brzegu Dolnego, w II turze dostała 43 proc. poparcia mieszkańców Brzegu Dolnego. W tym samym roku dostała się też do rady powiatu, jednak zrezygnowała z mandatu.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zaangażowana w życie polityczne, ale i społeczne, chętnie zabiera głos na forum i nie boi się trudnych pytań – zadawać i na nie odpowiadać. Charyzmatyczna aktywistka, liderka ugrupowania Dolnobrzeżanie. Włącza się w inicjatywy społeczne, także w swojej małej lokalnej społeczności – Pogalewie Małym, które w 2016 roku przy udziale Katarzyny Uran pozyskało środki z projektu Działaj Lokalnie.

Małgorzata Staniszewska– KDK.5

Od 2007 roku pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, ale w tej szkole pracuje od 1992 roku, uczy chemii. Stawia na rozwój i ciągłe doskonalenie. W roku szkolnym 2016/2017, dzięki jej zaangażowaniu, udało się otworzyć klasę o profilu dwujęzycznym, jako jedną z trzech na Dolnym Śląsku. Uczniowie “Zetki odnoszą sukcesy w skali całego kraju, czego dowodem jest stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2016/2016 dla jednej z uczennic liceum. W rankingu “Perspektywy” wśród 50 najlepszych publicznych liceów ogólnokształcących w 2016 w województwie dolnośląskim,  28. miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. W tym samym roku Małgorzata Staniszewska otrzymała nagrodę starosty za swoją pracę i osiągnięcia. Wyniki matur w placówce są imponujące i w ostatnich latach zdawalność jest bliska 100 procentom. Małgorzata Staniszewska dba o dobry wizerunek szkoły i promuje placówkę na wszystkie możliwe sposoby. Jest otwarta na nowe pomysły, nie boi się trudnych wyzwań.

Urszula Pietrzyk– KDK.6

Aktywna członkini zarządu Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzegu Dolnym. Do związku należy 11 lat. Wcześniej była przewodniczącą koła nr 1 na osiedlu Fabrycznym. Przez całe życia była aktywna fizycznie, ale i zaangażowana w życie społeczności lokalnej. Pisze materiały z wycieczek i podróży, prowadzi profil PZERI na Facebooku. Jest  też członkiem zarządu w związku, a od 4 lat też skarbnikiem. Jej celem od początku jest rozpowszechnianie działalności związku poprzez telewizję i prasę lokalną oraz na stronie internetowej. Praca daje jej szansę działania i spożytkowania energii, a przede wszystkim umożliwia przebywanie między ludźmi, co bardzo sobie ceni. Swoją charyzmą potrafi zmotywować do wyjścia z domu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Jadwiga Rosa– KDK.7

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Białawy, Białawy Małe, które powstało w lutym 2008 roku. W poprzednich latach była radną gminy Wińsko. W ostatnich wyborach samorządowych ponownie kandydowała do rady gminy. Nie została radną, ale objęła funkcję sołtysa Biaław Małych. Co roku organizuje Święto Pieroga w swojej miejscowości. Jest to wydarzenie kulturalne, które ma za zadanie kultywować tradycję Kresów Wschodnich, skąd pochodzi znaczna większość obecnych mieszkańców Biaław Małych. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulinarnych Dolnego Śląska. Jadwiga Rosa jest bardzo zaangażowana w sprawy swojej gminy i integrację lokalnej społeczności.

Jolanta Krysowata – Zielnica – KDK.8

Pierwsza w historii powiatu wołowskiego, wójt gminy Wińsko. Zdobyła w 2014 roku w pierwszej turze 952 głosy, wchodząc do drugiej tury przewagą 1 głosu nad swoim konkurentem. W drugiej turze zdobyła zaś 1699 głosów. Jej doświadczenie życiowe, charyzma, stawianie na swoim, zdało egzamin. W Wińsku ruszyły pierwsze inwestycje, jak przebudowa drogi przy ul. Piłsudskiego. Przeciwnicy polityczni mówią o niej, że ustawia wszystkich po kątach, jak trzeba zaklnie, i jak coś nie idzie po jej myśli, to ruszy niebo i ziemię, aby udowodnić, że ma rację. Po dwóch latach kadencji stoczyła bój w radzie miejskiej z kilkoma mężczyznami. Ale ostatnie słowo i tak należy ciągle do niej.