Wybierzemy najpiękniejsze dzieci Miss i Mister Bobo z powiatu!

Tradycyjnie już, na łamach naszej gazety wyłonimy najpiękniejsze bobasy z całego powiatu. Czytelnicy zadecydują, komu przyznany zostanie tytuł małej Miss i Mistera. Zachęcamy rodziców do przysyłania zdjęć swoich pociech!

Zdjęcia prosimy nadsyłać na adres e-mail: redakcja@kuriergmin.pl oraz w wiadomości prywatnej na stronie Kuriera Gmin na Facebooku. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci do 5 roku życia. Kandydatów zgłaszać można od 29 czerwca do momentu odwołania przez Organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 września. Zwycięzców ogłosimy na łamach naszego tygodnika. Na milusińskich czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

UWAGA! Pełne zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, wiek, miejscowość, zdjęcie dziecka oraz poniższe oświadczenie rodzica:

“Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu “Miss i Mister Bobo”, akceptuję go i wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, miejscowość) mojego dziecka w celu realizacji konkursu, tj. na opublikowanie zdjęć i danych osobowych w tygodniku “Kurier Gmin” oraz na stronach portalu www.kuriergmin.pl i www.facebook.com/kuriergmin. Jestem autorem zdjęcia wysłanego na konkurs i oświadczam, że nie narusza ono wizerunków ani praw autorskich osób trzecich.” …………………. (imię i nazwisko rodzica).

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu pod linkiem: www.kuriergmin.pl/konkursy/regulamin-konkursu-na-miss-i-mistera-bobo/