Zgłoś swoje dziecko do konkursu na Miss i Mistera Bobo!

Przypominamy o trwającym konkursie na Miss i Mistera Bobo. Redakcja przyjmuje zgłoszenia i zachęca do nadsyłania zdjęć swoich pociech oraz oddawania głosów. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

UWAGA! Pełne zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko dziecka, wiek, miejscowość, zdjęcie dziecka oraz poniższe oświadczenie rodzica:

“Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu “Miss i Mister Bobo”, akceptuję go i wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, miejscowość) mojego dziecka w celu realizacji konkursu, tj. na opublikowanie zdjęć i danych osobowych w tygodniku “Kurier Gmin” oraz na stronach portalu www.kuriergmin.pl i www.facebook.com/kuriergmin. Jestem autorem zdjęcia wysłanego na konkurs i oświadczam, że nie narusza ono wizerunków ani praw autorskich osób trzecich.” (imię i nazwisko rodzica).

Jak głosować?

Głosować można za pomocą SMS-ów lub kuponów umieszczonych w gazecie. Jeden SMS lub jeden kupon to jeden głos oddany na kandydata. SMS-a należy wysyłać pod numer 71160, w treści wpisując Bobo.X (X oznacza numer kandydata/kandydatki). Koszt SMS-a to 1,23 z VAT. Kupon należy wypełnić wpisując numer kandydata i dostarczyć do Redakcji gazety Kurier Gmin.. Co tydzień na łamach naszego tygodnika będziemy informować o aktualnej liczbie głosów, jaka padła na poszczególnych kandydatów. Liczba ta będzie aktualnym stanem głosów oddanych do poniedziałku do godziny 12.00.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!