Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin

Redakcja:

ul. Zwycięstwa 15
56-100 Wołów

tel.:  71 319 79 18

redakcja@kuriergmin.pl  sekretariat@kuriergmin.pl

Redakcja zaprasza od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 16.

Wydawca:

Marta Ringart-Orłowska, Agencja Reklamowo-Medialna Art
tel. 500 260 215
e-mail: martaringart@kuriergmin.pl

NIP: 9880013234
REGON: 932276315

Rachunek bankowy:
MBank: 83 1140 2004 0000 3902 4474 9895

Dział Reklamy

Katarzyna Dolata
tel. 669 957 573
e- mail: sekretariat@kuriergmin.pl

Redakcja – kontakt

sekretariat@kuriergmin.pl

redakcja@kuriergmin.pl

martaringart@kuriergmin.pl

dagmara@kuriergmin.pl

iwona@kuriergmin.pl

sport@kuriergmin.pl

Sekretariat

e-mail: sekretariat@kuriergmin.pl

Tel. 71 319 79 18

Telefony:

(71) 319 79 18

500 260 215