Karp z wigilijnego stołu

Jak zabić bezboleśnie karpia?
Już niedługo przed nami trudny wybór. Kupić żywego karpia i go uśmiercić czy kupić już martwego lub nawet mrożonego karpia. W każdym domu obowiązują inne świąteczne tradycje. A jak jest u Was? Sami zabijacie karpia?

Czy na Waszych wigilijnych stołach pojawia się co najmniej jedna potrawa z karpia?

Ponad połowa odpowiadających na nasze pytania internautów, czyli 65 % ankietowanych spożywa potrawy z karpia podczas wigilijnej kolacji. Kolejne 20 % przyznało, że potrawy z karpia trafiają na ich wigilijny stół, ale nie zawsze. Tylko 15 % osób nie je potraw z karpia.
Czy u Was w domu kupuje się na święta żywego karpia?

Dowiedz się więcej…