Aktywny alfabet nie tylko dla najmłodszych

“Aktywny alfabet nie tylko dla najmłodszych” to projekt oparty o działania edukacyjno-kulturalno-artystyczne z wykorzystaniem przygotowanych, kreatywnych narzędzi edukacyjnych. To włączenie do twórczych działań liter polskiego alfabetu, które w połączeniu z lokalną historią, zabytkami i krajobrazem będą w sposób ciekawy i zaskakujący upowszechniać dorobek kultury. Projekt dedykowany jest odbiorcom od 4 roku życia wzwyż, a sposób trudności zadań dostosowywany jest do możliwości uczestników. Wykorzystanie alfabetu, budowanie graficznych znaczeń, tworzenie słów z elementami obrazu, postrzeganie i słyszenie, zestawianie to zarówno podniesienie kompetencji twórczego myślenia, opartego na skojarzeniach, nauka i utrwalanie liter, jak i wzmacnianie tożsamości lokalnej. Działania warsztatowe adresowane są do dzieci i młodzieży uczącej się, rodzin z dziećmi od 4 roku życia, osób z niepełnosprawnościami. Efektem warsztatów będzie wspólna wystawa.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Organizator: OZArt Otwarty Zakład Artystyczny Natalia Gołubowska

Partnerzy: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie, Zakład Karny w Wołowie

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019.

Zapisy poprzez formularz na stronie http://www.migbp-wolow.pl/
Szczegółowe informacje: Otwarty Zakład Artystyczny, tel. 663674832, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie