Przyroda okiem Grzegorza Bobrowicza

Zapraszamy na wystawę prac mieszkańca Wołowa, która będzie miała miejsce w Legnicy.

Grzegorz Bobrowicz urodził się w 1963 roku w Wołowie, na Dolnym Śląsku. Od 40 lat jest fotografem, producentem filmów i pisarzem, którego głównym zainteresowaniem jest polska przyroda. Autor kilkunastu książek i albumów. Do jego dzieł należą m.in.: Cuda przyrody, Fenomeny przyrody (zjawiska natury), Tajniki naszych lasów (sekrety naszych lasów). Obecnie pracuje nad inną książką: Fotografowanie polskiej przyrody. Miesiąc po miesiącu.

Jego czasopisma dotyczące fotografii przyrodniczej występują w Digital Foto Video. Współpracuje z wydawcami i organizacjami: Arkady, Fundacja Ekorozwoju, IUCN Polska, Karkonoski Park Narodowy, Klub Przyrodników, Lasy Państwowe, Liga Ochrony Przyrody, Multico, OTOP (Partner Birdlife), PTPP “pro natura”, Światowy Fundusz Przyrody i Wydawnictwo Dolnośląskie.

Grzegorz Bobrowicz jest również autorem lub współautorem ponad stu ocen dzikich zwierząt i ekosystemów w takich rezerwaty przyrody jak: Jezioro Koskowickie, Korea Południowa i Uroczysko Wrzosy; oraz parki krajobrazowe, w tym: Chełmy, dolinę Baryczy i dolinę Jezierzyca. Stworzył także setki artykułów naukowo-badawczych w Acta Botanica Silesiaca, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Echa Leśne, Lubuski Przegląd Przyrodniczy, Poznajmy Las, Przyrodę Polską, Przyrodę Sudetów Zachodnich, Ptaki Śląską.