Tradycyjne swojskie kolędowanie

Mieszkańcy Radecza, Żerkowa, Bukowic podzieli się opłatkiem. Spotkanie z udziałem parafian i księdza proboszcza Mariana Rapacza, w tym roku zorganizowano w świetlicy w Żerkowie. Nie zabrakło władzy samorządowej, na której wsparcie liczą parafianie.

Sołtys Żerkowa Marian Kołodziejczyk, gospodarz spotkania, przygotował salę przy współpracy z sołtys Radecza Sylwią Życzek i Piotrem Czarnym, sołtysem Bukowic i radnym. Wspólne kolędowanie  rozpoczętą mszą świętą w kościele w Radeczu. Na opłatku oprócz mieszkańców, pojawił się burmistrz  Stanisław Jastrzębski z żoną. Mieszkańcy liczą na jego wsparcie przy remoncie kościoła i cieszą się, że włodarz nawet pod koniec kadencji odwiedził ich parafię uczestnicząc we mszy i wspólnym kolędowaniu.